Toyota Việt Nam tăng trưởng 19% trong 9 tháng đầu năm 2014

Hà Nội, 10/10/2014 –  Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) xin thông báo, 9 tháng…