Giảm thuế nhập khẩu ô tô tại Việt Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế…