Ý nghĩa của các ký hiệu trên bảng điều khiển ô tô

Bảng táp lô là nơi mà “xế hộp” của bạn có thể thể hiện ngôn ngữ riêng…