Xe số sàn nhường lại sân chơi cho xe số tự động

Năm 2018 đánh dấu sự phát triển của thị trường xe hơi tại Việt Nam. Mỗi giai…